Welkom op de website van de inkoopsamenwerking in de Gooi en Vechtstreek (iSGV). Wilt u meer weten over inkoop en aanbesteden in onze regio? Klik op één van de bovenstaande boeken.

De ISGV is een inkoopnetwerk dat al enige jaren op basis van samenwerkingsafspraken het inkoopproces professionaliseert bij gemeenten en verbonden partijen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Regionale inkoopondersteuning

Het inkoopnetwerk ondersteunt haar deelnemers op uiteenlopende wijze bij het inkoop- en aanbestedingsproces. Deze website geeft daar mede vorm en inhoud aan.
Niet alleen ondersteunt het inkoopnetwerk haar deelnemers bij het uitvoeren van aanbestedingen maar ook bij de ontwikkeling van inkoopbeleid en de praktische uitwerking daarvan. Deze website biedt daarvoor rechtstreeks inkoopondersteuning aan in de vorm van een inkoophandboek.

In dit handboek wordt (achtergrond)informatie aangeboden over de verschillende onderdelen van het inkoop- en aanbestedingsproces en de daarbij toe te passen inkoopmodellen.

Overzicht aanbestedingen

Via deze website worden tevens belanghebbenden geïnformeerd over (regionale) inkoopprojecten. Dit zijn inkoopprojecten die namens de deelnemende organisaties worden uitgevoerd door de iSGV.

Contractbeheer

De website biedt de mogelijk voor direct betrokkenen in de deelnemende organisaties om via deze website inzage te krijgen in het regionaal contractbeheersysteem. Binnen dit systeem wordt meta-informatie opgeslagen die betrekking heeft op regionale contracten die zijn afgesloten na afronding van een regionaal inkoopproject.

Informatiebron

De website dient verder als een algemene informatiebron voor geïnteresseerden in het vakgebied inkoop. Met actuele nieuwsfeiten en hyperlinks naar relevante websites proberen we de deelnemers aan het inkoopnetwerk zoveel mogelijk van de (regionale en landelijke) ontwikkelingen binnen het vakgebied inkoop op de hoogte te houden.