Regio Gooi en Vechtstreek houdt een openbare Nationale aanbesteding voor 200 desktop personal computers voorzien van Windows 7. Monitoren maken geen deel uit van de aanbesteding, de huidige monitoren voldoen nog.

Deze pc’s moeten de gebruikers in staat stellen om de komende 5 jaar naar tevredenheid te werken met Office 2010 en een aantal voor de organisatie specifieke applicaties. Door de pc’s van Windows 7 te voorzien, streeft de Regio meer flexibiliteit en minder profielproblemen na.

De aanbesteding wordt geheel digitaal uitgevoerd. Alle relevante documenten zijn geplaatst op TenderNed (kenmerk 31562). Belangstellenden kunnen uitsluitend via TenderNed communiceren over deze aanbesteding.

Tot uiterlijk 7 maart, 11.00 uur kunnen leveranciers inschrijven; hiervoor dient men zich aan te melden op http://www.tenderned.nl/

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één leverancier met een minimale garantieperiode van 3 jaar. De overeenkomst duurt drie jaar, gerekend vanaf de datum van de verwachte oplevering: maandag 12 mei 2014.