De iSGV treedt in de onderhavige aanbesteding op namens alle organisaties binnen het samenwerkingsverband, aangevuld met de Gemeente Muiden, en zal via een Europese aanbesteding met een openbare procedure een opdracht gunnen tot levering van Aardgas gedurende de leveringsjaren 2014 tot en met 2016, plus optioneel 2017 en 2018 (2 jaar).

Klik hier voor de publicatie van de aanbesteding op Tenderned.