De website iSGV.nl is vervaardigd in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek door Sixtyseven Communicatie BV.

De inhoud van de site wordt zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld openbare informatiebronnen, toegezonden persberichten, maar ook uit eigen ontwikkelde documenten.

Wij stellen ons niet aansprakelijk indien er onverhoopt auteursrecht rust op door ons geplaatste teksten, beelden en overige informatie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier aangeboden / gepubliceerde / getoonde gegevens.

Auteursrechten
Op alle op deze site aanwezige eigen informatie rust auteursrecht van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. U kunt hierover per e-mail contact met ons opnemen.

Disclaimer beeldmateriaal
De samensteller van iSGV.nl gebruikt eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven.

Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.
U kunt ook hierover per e-mail contact met ons opnemen.