De inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek maakt onderscheid tussen lokaal en regionaal contractbeheer. Binnen het regionaal contractbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen het Sociaal Domein en het Fysiek Domein. Onder het Fysiek Domein vallen ook de contracten uit het Bedrijfsvoeringsdomein. Daardoor zijn er verschillende wijze van uitvoeren van het contractbeheer.

  • Regionaal: Op verschillende productgroepen wordt intensief regionaal samengewerkt bij het uitwinnen van het contract. Het contractbeheer -en management wordt in dat geval regionaal uitgevoerd door de iSGV.
  • Lokaal: Nadat voor een productgroep een regionale aanbesteding heeft plaatsgevonden kan er voor gekozen worden het contract lokaal af te sluiten. Het contract wordt in dat geval uitsluitend lokaal beheerd. De wijze van beheer van het contract vindt plaats op basis van de in de eigen organisatie geldende procedures.
  • Zowel regionaal als lokaal: Ook is het mogelijk dat op een regionaal contract zowel lokaal als regionaal beheer plaatsvindt. In dat geval wordt regionaal door de iSGV alleen de belangrijke vervaldata in de gaten gehouden. Het verdere beheer van het contract vindt plaats in de eigen organisatie.