De CPV (Common Procurement Vocabulary) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen door bij de aankondiging van een overheidsopdracht de opdracht te coderen aan de hand van de CPV codes. Doordat alle aanbestedende diensten binnen de EU dezelfde CPV codes gebruiken, worden taalbarrières opgeheven en kan een onderneming makkelijk de overheidopdrachten herkennen die voor hem interessant zijn.

Ook kan de CPV codering soms bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht (is het een werk, levering of dienst?).

Klik hier voor de Common Procurement Vocabulary.