De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. De aanbestedende dienst stuurt hen de selectieleidraad.

De aanbestedende dienst laat een vooraf vastgesteld aantal gegadigden toe. Deze voldoen allen aan de geschiktheidseisen en gaan door naar de tweede ronde - de eigenlijke inschrijving. Gunning geschiedt op basis van de inschrijving. De aanbestedende dienst mag niet met de inschrijvers onderhandelen over de ingediende inschrijvingen.

Voor de keuze tussen de openbare procedure en de niet-openbare procedure kan onderstaand schema een hulpmiddel zijn:

Aspecten

Eerder de openbare procedure

Eerder de niet-openbare procedure

Hoeveelheid aanbieders

bij weinig aanbieders

bij veel aanbieders

Omvang bestek

bij een klein bestek

bij een groot bestek

Transactiekosten

bij lage kosten

bij hoge kosten

Termijn

korte termijn (indien je minder tijd hebt)

langere termijn (indien je meer tijd hebt)

Aard van de opdracht

standaard producten/diensten

maatwerk

Aanvang opdrachtuitvoering

op korte termijn

op langere termijn

Gevoelige informatie in bestek

laag

hoog

Inhoud beoordelingsprocedure

eenvoudig

complex

Concurrentie

volledige concurrentie

matige concurrentie

Sturende werking offerte

nee

ja

Maatwerk

nee

ja