Dit document is opgesteld door het Juridisch Overleg Inkoopsamenwerkingen Nederland (JOIN) naar aanleiding van het verzoek van deelnemende gemeenten om nadere uitleg te geven over aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling. Het stuk bestaat uit twee gedeelten: 

  • een korte samenvatting van de belangrijkste zaken in de vorm van een factsheet
  • en daarachter een toelichting op deze factsheet 

Het eerste document is een praktisch document waarin de toepassing van aanbestedingsregels bij gebiedsontwikkeling in vogelvlucht inzichtelijk zijn gemaakt.
Het tweede document kan door gemeenten worden geraadpleegd als zij behoefte hebben aan verdere informatie over items die staan vermeld in de factsheet. 

Om de gehele handreiking Gebiedsontwikkeling te lezen, klik hier