Aanvullen, in de zin van informatieve aanvulling, van de offerte is ook toegestaan. Ook hier geldt dat er geen inhoudelijke wijziging van de offerte mag worden toegestaan en dat het non-discriminatiebeginsel en gelijkheidsbeginsel in acht moet worden genomen.

Als de inschrijver zijn offerte wil verduidelijken, maar de aanbestedende dienst daar geen behoefte aan heeft, bestaat er geen verplichting voor de aanbestedende dienst om een verduidelijking toe te staan. In principe krijgt een inschrijver slechts één kans om een concurrerende aanbieding te doen. De aanbestedende dienst mag vervolgens zijn gunningsbeslissing nemen op basis van de aanbieding zoals deze zijn ontvangen.