Met eisen inzake beroepsbevoegdheid wil de aanbestedende dienst vermijden dat de opdracht uitgevoerd wordt door een bedrijf/persoon dat/die niet bevoegd is. De invulling van eisen/bewijzen wordt in de Aanbestedingswet 2012 volledig open gelaten. Wel wordt in artikel 2:98 lid 1 aangegeven dat de aanbestedende dienst aan een ondernemer een bewijs van inschrijving in een beroeps- of handelsregister is ingeschreven, of een verklaring onder ede (dit laatste geldt met name voor buitenlandse bedrijven gevestigd in lidstaten die geen beroeps- of handelsregister hebben).

Bij beroepsbevoegdheid kan het ook gaan om het beschikken over een bepaalde vergunning, of over lidmaatschap van een bepaalde organisatie. Denk bv. aan de bevoegdheid om asbest te verwijderen, zie artikel 2:98 lid 2.