Social Return betekent dat een opdracht die de aanbestedende dienst verstrekt ook sociale winst (return) met zich meebrengt. De opdrachtnemer levert een sociale tegenprestatie voor de verkregen opdracht van de aanbestedende dienst. Dit kan gaan om het bieden van een reguliere baan of een leerwerkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere mogelijkheid is om vrijwilligerswerk me het gehele bedrijf te doen of samen te werken met een SW-bedrijf (sociale werkvoorziening).

Social return krijgt vorm door middel van de Bouwblokkenmethode. De kern van deze methode is dat de opdrachtnemer een keuze kan maken uit een aantal ‘bouwblokken’ om de Social Return verplichting in te vullen. Een ‘bouwblok’ staat bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van iemand met een bijstands- of werkloosheidsuitkering of iemand met een arbeidsbeperking, het bieden van een leerwerkplek, of een andere maatschappelijke invulling. Aan elk ‘bouwblok’ is een bepaalde waarde toegekend. De opdrachtnemer kan met deze aanpak de keuze maken die het beste bij zijn bedrijf past. Dit verhoogt de kans op een succesvolle invulling van Social Return. De keuze voor deze Bouwblokkenmethode is regionaal tot stand gekomen. Zie: regionaal plan van aanpak social return.

Organisatie van Social Return

Bij het starten van een aanbesteding kan het inkoopteam contact opnemen met de Social Returnofficer om de mogelijkheden van het gebruik van Social Return bij die betreffende aanbesteding te bespreken.

In een aanbesteding wordt aanbieders gevraagd akkoord te gaan met uitvoering van Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde bij de overeenkomst. Na gunning van de opdracht neemt de Social Returnofficer contact op met de gegunde partij om samen invulling te geven aan Social Return.

Plan van aanpak Bouwblokkenmethode Social Return