De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.
Voor de periode 2016-2017 geldt voor leveringen en diensten een drempelbedrag van € 209.000. Voor werken geldt een drempelbedrag van € 5.225.000. Deze bedragen zijn exclusief Btw.

Een meer algemene toelichting over de drempelbedragen is ook te vinden via pianoo/metrokaart/drempelbedragen en in de gids proportionaliteit, paragraaf 3.4 'keuze aanbestedingsprocedure'.

De deelnemers van de iSGV hanteren verder - met in achtneming van de Gids proportionaliteit - voor gezamenlijke regionale aanbestedingstrajecten de drempelbedragen bij de onderstaande genoemde procedures. Daarnaast kunnen deelnemers van de iSGV in afwijking hiervan eigen drempelbedragen hanteren.
Klik hier voor een overzicht van de lokale afwijkingen.

LEVERING EN DIENSTEN
(en aan werken gerelateerde leveringen en diensten)

 

enkelvoudig

meervoudig

nationaal openbaar

Europees

 0-50.000

voorkeur

motiveren

nee

nee

 50.000
 tot
 70.000

motiveren

voorkeur

nee

nee

 70.000
 
tot
 100.000

nee

voorkeur

motiveren

nee

 100.000
 tot
 Europese
 drempel

nee

motiveren + bestuurlijke
toestemming

voorkeur

motiveren + bestuurlijke
toestemming

 >Europese 
  drempel

nee

nee

nee

verplicht!

NB. De Europese drempel voor leveringen en diensten is tot 31 december 2017: €209.000. Daarna wordt deze weer voor twee jaar vastgesteld.

WERKEN

 

enkelvoudig

meervoudig

nationaal openbaar

Europees

 0-50.000

voorkeur

nee

nee

nee

 50.000
 tot
 150.000

motiveren

voorkeur

nee

nee

 150.000
 tot
 750.000

nee

voorkeur

motiveren + bestuurlijke
toestemming

nee

 750.000
 tot
 
1.500.000

nee

voorkeur

motiveren

nee

 1.500.000
 tot
 
3.000.000

nee

motiveren + bestuurlijke
toestemming

voorkeur

nee

 3.000.000
 tot
 Europese 
 drempel

nee

nee

voorkeur

motiveren + bestuurlijke
toestemming

 >Europese
   
drempel

nee

nee

nee

verplicht


NB. De Europese drempel voor werken is tot 31 december 2017: € 5.225.000. Daarna wordt deze weer voor twee jaar vastgesteld.

Toelichting bij de tabellen:

 

Voorkeursprocedure : de motivering kan rechtstreeks afgeleid worden uit het inkoopbeleid. In het aanbestedingsdossier kan daarvoor direct naar verwezen worden.

 

 

 

Motiveren : de motivering kan niet rechtstreeks uit het inkoopbeleid worden afgeleid. De keuze voor deze procedure moet nader onderbouwd worden (bv. aan de hand van voorschrift 3.4A van de Gids Proportionaliteit). Uitgelegd moet worden dat met betrekking tot deze specifieke opdracht het meer proportioneel is om de deze procedure toe te passen. Dit moet specifiek in het aanbestedingsdossier worden uitgelegd.

 

 

 

Motiveren + bestuurlijke toestemming : de motivering kan niet rechtstreeks uit het inkoopbeleid worden afgeleid. De keuze voor deze procedure moet nader onderbouwd worden (bv. aan de hand van voorschrift 3.4A van de Gids Proportionaliteit). Uitgelegd moet worden dat met betrekking tot deze specifieke opdracht het meer proportioneel is om de deze procedure toe te passen. Dit moet specifiek in het aanbestedingsdossier worden uitgelegd. Bovendien dient het besluit om deze procedure toe te passen te worden voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan. Vanwege de aard van het onderwerp, het bedrag, of de politieke gevoeligheid. De toestemming van het bestuurorgaan om de andere procedure toe te passen moet in het aanbestedingsdossier worden opgenomen. Het heeft de voorkeur de bestuurlijke toestemming te vergezellen van een inkoopadvies.

 

 

 

Nee : deze procedure is niet toegestaan omdat het of niet proportioneel geacht wordt, of omdat het wettelijk niet in toegestaan.