Als de aanbestedende dienst bij de Europese openbare aanbesteding uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen stelt, dan is het gebruik van de vastgestelde model Eigen verklaring verplicht. Er mag geen zelf opgestelde eigen verklaring meer worden gebruikt. Ook als de aanbestedende dienst bij de meervoudig onderhandse aanbesteding en de nationale procedures uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen stelt, dan is het gebruik van de model Eigen verklaring verplicht.

Een eigen verklaring is een verklaring van de ondernemer waarin hij aangeeft:

  • dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn;
  • of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen;
  • of hij voldoet aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen;
  • of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.

De aanbestedende dienst geeft van te voren aan welke gegevens en inlichtingen de ondernemer moet verstrekken.

Model Eigen verklaring

Toelichting op de model Eigen verklaring

Relevante artikelen uit de Aanbestedingswet 2012:

artikel 1.19 (Eigen verklaring verplicht bij gebruik uitsluitingsgronden in procedures onder de Europese drempels).

artikel 2.85 (gebruik Eigen verklaring bij Europese procedures)

artikel 2.55 (nadere toelichting inschrijving)

artikel 2.84 (inhoud eigen verklaring)

artikel 2.102 (juistheid Eigen verklaring nagaan)