Bij toetsing van de integriteit kan de Gedragsverklaring Aanbesteden (GvA) worden gebruikt. De GvA mag op het tijdstip van indienen van de offerte niet ouder zijn dan twee jaar. De GvA moet aangevraagd worden bij de Minister van Veiligheid en Justitie en heeft een doorlooptijd van zes tot acht weken. Een GvA zal worden geweigerd bij veroordeling op grond van de verplichte uitsluitingsgronden.

Alleen onherroepelijke veroordelingen van 4 jaar voorafgaand aan de inschrijving mogen bij de beoordeling worden betrokken (artikel 1.20 lid 3 Aanbestedingswet 2012).