Naar aanleiding van het verzoek van gemeenten aan de inkoopsamenwerkingen Stichting RIJK, BIZOP en de iSGV om nadere uitleg te geven over de verschillen tussen subsidie en overheidsopdracht is een handreiking opgesteld. Alhoewel dit algemeen toepasbaar is heeft de nadruk gelegen op toepassing in kader van de decentralisaties in het sociaal domein. Het stuk bestaat uit twee gedeelten: 

  • een korte samenvatting van de belangrijkste zaken in de vorm van een factsheet
  • en daarachter een toelichting op deze factsheet. 

Het eerste document is een praktisch document waarop snel de verschillen inzichtelijk zijn gebracht, het tweede document kan door gemeenten gebruikt worden als zij behoefte hebben aan verdere informatie over items in de checklist. 

De checklist is in overleg met gemeenten en andere inkoopsamenwerkingen ontwikkeld. Het is echter geen statisch document. Aanvullingen en opmerkingen hierover zijn dan ook altijd welkom. Deze suggesties kunnen worden gezonden naar: info@isgv.nl

Aanvullend aan dit document is ook een factsheet met toelichting opgesteld over mededingingsrecht en staatssteun ten behoeve van de decentralisaties. Voor een completer juridisch beeld kan ik u dan ook aanbevelen hier kennis van te nemen.

Wij hopen dat deze informatie ons allen, in de verschillende samenwerkingsvormen in de regio’s, verder kan helpen bij het maken van de vele keuzes die dit jaar en ook in de komende jaren op ons af komen. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij een van de inkopers in uw gemeente terecht of bij de juriste van de gemeente Hilversum: Caroline van der Werff (c.vanderwerff@hilversum.nl).

Klik hier voor de volledige handreiking.