Door het expertisecentrum aanbesteden ‘PIANOo’ is een standaard inkooppakketindeling ontwikkeld. Met de standaard inkooppakketindeling wil ‘PIANOo’ inkopers faciliteren en onderlinge samenwerking vereenvoudigen. De lijst is samengesteld voor en met verschillende aanbestedende diensten.
Voor gemeenten is er een specifieke lijst samengesteld.

Eind 2011 is de inkooppakketindeling aangepast.
Nieuw in de lijst is de toevoeging van CPV-codes en een verwijzing naar duurzaamheidcriteria per inkooppakket. Ook het soort inkoop wordt vermeld: werk, levering of dienst (2A of 2B). Verder staat in de lijst ook de mate van homogeniteit per pakket. Het resultaat van de toepassing van deze meter per inkooppakket is direct in de lijst opgenomen. De inkooppakkettenlijst kan op die wijze goed gebruikt worden bij het bepalen bij de aard van de opdracht, de onderdelen van de opdracht. Daarnaast kan de inkooppakkettenlijst je helpen bij het bepalen of er sprake kan zijn van clusteren, splitsen van de opdracht.

Klik hier voor de inkooppakkettenlijst.