Een inschrijving onder voorwaarden is ongeldig. Wanneer de inschrijver verwijst naar de eigen algemene voorwaarden of branchevoorwaarden, is dat een inschrijving onder voorwaarden en moet de inschrijving terzijde worden gelegd.

Soms is de aanbiedingsbrief bij de offerte op briefpapier van de inschrijver gemaakt, met daarbij een (standaard) verwijzing naar de algemene voorwaarden. In dat geval moet bij de inschrijver nagegaan worden of het echt om een inschrijving onder voorwaarden gaat. Is het een onbedoelde fout, dan hoeft de inschrijving niet als ongeldig terzijde worden gelegd.