In de meeste gevallen worden door de aanbestedende dienst geen kosten vergoed voor het uitbrengen van een offerte door een inschrijver. Dit moet dan ook worden opgenomen in de offerteaanvraag.

In artikel 1:10 lid 1 (voor Europese aanbestedingen) en artikel 1:13 lid 1 (voor Nationale aanbestedingen) en artikel 1:16 lid 1 (voor Meervoudig onderhandse aanbestedingen) van de Aanbestedingswet 2012, wordt aangegeven dat de bij de aanbesteding gestelde eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding moeten staan tot het voorwerp van de opdracht aanbestedende dienst . Daarbij moet onder meer acht worden geslagen op de met de inschrijving verbonden kosten (artikel 1:16 lid 2 onder c bij Meervoudig onderhandse aanbestedingen) of een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving (artikel 1:10 lid 2 onder g bij Europese aanbestedingen en artikel 1:13 lid 2 onder g bij Nationale aanbestedingen). 

In sommige gevallen is kostenvergoeding wel gebruikelijk. Bv. bij aanbestedingen waarbij een architect een ontwerp moet maken. Het is dan gebruikelijk om aan de afgewezen inschrijvers een vergoeding te geven. Ga dus altijd na of kostenvergoeding in de desbetreffende branche gebruikelijk is.