Marktconsultatie is het toetsen van oplossingsrichtingen en ideeën bij marktpartijen in een fase waarin deze informatie nog gebruikt kan worden bij het opstellen van de specificaties. Het beoogt de kwaliteiten, kennis en ervaring van marktpartijen te benutten voor de verdere uitwerking van een idee. Marktconsultatie vindt plaats voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure en is wederzijds vrijblijvend, met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen.

Met een marktconsultatie kunnen geïnteresseerde partijen reactie geven op een vraag naar een oplossing. Bij het uitvoeren van een marktconsultatie staat de gelijke behandeling voorop; een inschrijver mag door de marktconsultatie niet een betere positie krijgen dan de overige inschrijvers.
Dit gelijkheidsbeginsel houdt in dat reacties van de potentiële inschrijvers open staan voor de andere deelnemers aan de consultatieprocedure, behalve als het om bedrijfsgeheimen gaat. Als de inschrijver aangeeft dat het om bedrijfsgeheimen gaat, moet de aanbestedende dienst deze geheim houden.

PIANOo heeft een handreiking voor een marktconsultatie gemaakt, met de verschillende vormen van marktconsultatie, de voor- en nadelen van die vormen en een paar handige stappenplannen. Zie PIANOo