NB. Onderwerp behoort ook bij stap 3 van de procedurezoeker.

Voor het opstellen van specificaties is een marktverkenning of marktonderzoek onontbeerlijk. Doel van deze analyse is ondermeer om vast te stellen, wat de markt kan bieden, of er voldoende aanbieders zijn, en/of de gestelde specificaties haalbaar zijn. De twee bekendste typen van marktanalyse zijn desk research (bijvoorbeeld via internet) en field research (bijvoorbeeld spreken met marktpartijen of intermediairs).

Het is niet altijd mogelijk om specificaties te maken op basis van een marktanalyse. Bijvoorbeeld omdat hetgeen dat ingekocht wordt nieuw is, of omdat het niet mogelijk is een prijs vast te stellen. In dat geval kan een marktconsultatie worden gebruikt om de eisen en wensen helder te krijgen of een budget vast te stellen.

Op de site van PIANOo is een handige brochure over marktkennis uitgegeven, met daarin opgenomen een drietal checklists.

Ga direct naar de checklists.