Dit artikel is via de Nota van wijziging van 28 maart 2011 (32 440 nr. 11) in de wet gekomen. In de toelichting op de Nota worden als objectieve criteria genoemd:

  • ervaring in de desbetreffende sector
  • omvang en infrastructuur van de onderneming
  • technische en professionele vaardigheden
  • of andere elementen

Ook loting wordt als keuzemogelijkheid genoemd, eventueel in combinatie met andere selectiecriteria.

Verder staat in de Nota dat bij enkelvoudige of meervoudig procedures in ieder geval voldoende mogelijke aanvragers op een door de aanbestedende dienst op te stellen shortlist moeten worden geplaatst om een adequate mededinging te garanderen. Ook kunnen de aanbestedende diensten gebruik maken van systemen waarbij een lijst van potentieel gekwalificeerde ondernemers wordt opgesteld. De aanbestedende dienst kan dan naderhand, bij de plaatsing van individuele opdrachten uit de lijst met gekwalificeerde ondernemers op niet-discriminerende wijze ondernemers selecteren die worden uitgenodigd een offerte in te dienen (bv. door toepassen van een rouleersysteem).