Decentrale overheden die overheidsopdrachten vergeven, krijgen te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijnen: richtlijn 2004/18/EG (voor klassieke aanbestedingen van werken, leveringen en diensten) en richtlijn 2004/17/EG (voor nutssectoren). Deze bevatten de belangrijkste regelgeving op het gebied van aanbesteden.

De Europese Commissie heeft op 20 december 2011 drie nieuwe concept richtlijnen gepubliceerd op het terrein van aanbesteden.

Klassieke overheid: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (COM (2011) 896)Water, energievoorziening, vervoer en post: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post. (COM (2011) 895)Concessies: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessies. (COM (2011) 897)

In juli 2013 heeft het comité van Permanente Vertegenwoordigers, het voorportaal van de Europese Raad van ministers, overeenstemming bereikt over de uiteindelijke tekst van de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. De plenaire vergadering van het Europese Parlement stemt op 22 oktober (indicatieve datum) over deze richtlijnen. Hieruit kan volgen dat na vaststelling de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in december 2013 plaatsvindt. Pas na publicatie van de drie richtlijnen gaat de implementatietermijn van twee jaar lopen. Dit betekent een mogelijke implementatie uiterlijk vóór 2016.