De aanbestedende dienst stelt een contract op, of hanteert algemene voorwaarden, die bij de opdracht worden gebruikt. Inschrijving onder voorwaarden is niet toegestaan, dus een inschrijver kan het contract of de algemene voorwaarden alleen maar accepteren. In de Gids Proportioneel is aangegeven dat het opleggen van een contract of algemene voorwaarden zonder enige mogelijkheid voor de inschrijvers suggesties in te dienen, in beginsel disproportioneel is.

Daarom is in de Gids Proportionaliteit in voorschrift 3.9B opgenomen dat de aanbestedende dienst, tijdens de aanbestedingsprocedure, potentiële inschrijvers de kans moet geven suggesties te doen voor aanpassing van de overeenkomst of voor afwijking van de algemene voorwaarden. De aanbestedende dienst kan deze onderbouwde voorstellen al dan niet overnemen.