TenderNed is het online-aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Dit systeem bestaat uit een publicatie- en inschrijfmodule. Aanbestedende diensten moeten via TenderNed hun (Europese) aanbestedingen publiceren. Als ze nationaal openbare procedures ook willen aankondigen, moet dat ook via TenderNed.

Daarnaast kan met TenderNed het volledige aanbestedingsproces digitaal worden doorlopen, dit is echter niet verplicht.

Aankondigingen van (Europese) opdrachten worden door TenderNed via de publicatiemodule doorgezonden aan Tenders Electronics Daily (TED). TED is de onlineversie van het Publicatieblad van de Europese Unie voor Europese aanbestedingen. Nadat TenderNed de aankondiging aan TED heeft verzonden, mag de aanbestedende dienst ook via andere media publiceren. Deze publicatie mag geen andere informatie bevatten dan aankondigingen in TED.

http://www.tenderned.nl/