In de aankondiging en in de offerteaanvraag moet  worden opgenomen of varianten worden geaccepteerd.

Als varianten worden toegestaan dan kan de aanbestedende dienst aangeven dat zowel een besteksconforme inschrijving moet worden gedaan, als een niet-besteksconforme (variant). Of de aanbestedende dienst geeft aan dat het is toegestaan alleen een variant (dus niet-besteksconforme inschrijving) in te dienen. 

Varianten mogen alleen worden geaccepteerd als dit vooraf in de aankondiging (en in de offerteaanvraag) is vermeld. In de offerteaanvraag moet ook worden aangegeven aan welke minimum-eisen varianten moeten voldoen en op welke wijze ze moeten worden ingediend. Varianten kunnen alleen worden toegestaan als het gunningscriterium EMVI is.