iSGV is een inkoopnetwerk dat inkopen en aanbesteden professionaliseert bij aangesloten gemeenten en partijen. Dit najaar is aardgas voor de gemeentelijke gebouwen duurzaam aanbesteed.

Dong Energy is de komende drie jaar de gasleverancier voor de samenwerkende partijen van de iSGV (Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Hilversum, Weesp, Wijdemeren, de BEL combinatie, de Regio G&V en de Brandweer Gooi- en Vechtstreek). De CO2 uitstoot als gevolg van het gasverbruik wordt door Climate Neutral Group gecompenseerd met de aankoop van Gold Standard CO2-credits.

Jaarlijks verbruiken de gemeenten ongeveer 2,15 miljoen m3 aardgas voor de gemeentelijke gebouwen. Door het aardgasverbruik wordt jaarlijks 3.800 ton CO2 uitgestoten. Omdat er nog onvoldoende betaalbaar biogas beschikbaar is, is ervoor gekozen om de CO2-uitstoot te compenseren door de jaarlijkse aankoop van 3.800 Gold Standard CO2-credits.

Deze credits zijn afkomstig van een kleine waterkrachtcentrale in Hamzali in de regio Kalecik aan de Kizilirmak rivier in Turkije. Dit project kan mede door de verkoop van deze credits gebouwd en onderhouden worden.

Voor elke ton CO2 die met dit project wordt vermeden wordt één CO2 credit afgegeven. De credits zijn gecertificeerd door de Gold Standard Foundation. Deze standaard waarborgt dat elke credit slechts éénmaal wordt uitgegeven en dat het project voldoet aan strenge normen.

Daarmee is de aankoop niet alleen goed voor het milieu, maar komt het project ook ten goede aan de ontwikkeling van de regio Kalecik. Deze waterkrachtcentrale zorgt voor permanente werkgelegenheid, technische ontwikkeling, verbeterde infrastructuur en de irrigatie van 9600 ha. landbouwgrond.

De aankoop van het gas én de verduurzaming is voor de samenwerkende partijen van de iSGV budgetneutraal gerealiseerd. De iSGV heeft als doelstelling om 100% duurzaam in te kopen. Met de gehaalde CO2-compensatie voldoet deze aanbesteding aan de normen van de rijksoverheid voor duurzaam inkopen.