Afgestemd inkoopbeleid
Op basis van de nieuwe aanbestedingswet is binnen de inkoopsamenwerking gezamenlijk gewerkt aan het nieuwe inkoopbeleid en de bijbehorende algemene inkoopvoorwaarden.
In de nieuwe aanbestedingswet 'dwingt' de wetgever via de gids proportionaliteit om bewuste keuze te maken over de manier waarop de aanbestedende dienst haar opdrachten in de markt wil zetten. Ook is door de wetgever nadrukkelijk aangegeven dat zij naar een uniforme uitvoeringspraktijk wil. In tegenstelling tot eerder inkoopbeleid is daarom nu tegen deze achtergrond door gemeenten ambtelijk nauw samengewerkt om te komen tot een 'integraal' afgestemd inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden.