Het belangrijkste doel van het iSGV inkoopnetwerk is om de lokale inkoopprofessionaliteit bij haar deelnemers te behouden en te versterken. De deelnemers aan het inkoopnetwerk iSGV streven naar een gezamenlijk ambitieniveau waarin de continuering van (doelmatig en rechtmatig) professioneel inkopen voorop staat. Het hanteren van een gezamenlijk ambitieniveau kan alleen als een minimale gebondenheid aanwezig is. De iSGV verzorgt dit door een efficiënte en doelmatig taakverdeling  te organiseren tussen haar deelnemers waardoor een permanente begeleiding en invulling van activiteiten ontstaan, gericht op behoud en versterking van (lokaal) professioneel inkopen en aanbesteden