De inkoopsamenwerking staat open voor andere dan bij de huidige overeenkomst betrokken organisaties. Naast deelname in de gemeenschappelijke kosten is een voorwaarde tot toetreding de uitvoering van een inkoopanalyse. Deze analyse geeft concreet aan in welke fase de inkoopprofessionalisering zich bevindt en welk ambitieniveau de organisatie daarbij nastreeft.