Regionale afstemming en samenwerking op het gebied van inkoop is van groot belang voor de opzet van de inkoopfunctie en waarborg voor inkoopprofessionaliteit in organisaties die deelnemen aan het inkoopnetwerk iSGV.  
De meerwaarde van inkoopsamenwerking zit met name in het voortdurend en systematisch delen van kennis en kunde en het leren van elkaars praktijkervaringen. Op die wijze kunnen de uitdagingen en toekomstige opgaven voor lokale inkoop bij deelnemende organisaties voortvarend worden opgepakt. Het inkoopnetwerk ondersteunt dit professionele samenwerkingsproces in al haar facetten.