De Europese Commissie heeft op 13 december jl. de nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 1336/2013 (Publicatieblad EU
14 december 2013, L 335/18).
De genoemde drempelbedragen gaan in op 1 januari 2014.

De nieuwe drempelwaarden voor 2014 en 2015 zijn:

 Decentrale overheden   nieuwe bedragen 
 Werken    € 5.186.000
 Leveringen en diensten     €    207.000