Nieuwe richtlijn voor Europees aanbesteden.

Op woensdag 15 januari heeft het Europees parlement  de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor leveringen, diensten en werken aangenomen.

Het akkoord - waar in juni 2013 met de lidstaten overeenstemming over werd bereikt - beslaat drie nieuwe richtlijnen: een voor klassieke aanbestedingen, een voor publieke nutsfuncties en een voor concessies.

Een aantal zaken die in de nieuwe richtlijn voor leveringen, diensten en werken staan, is in de Aanbestedingswet al geregeld maar er zijn ook veel wijzigingen.  Om hier alvast een idee over te krijgen heeft het expertisecentrum Pianoo een overzicht samengesteld .

http://www.pianoo.nl/regelgeving/europese-richtlijnen/nieuwe-europese-richtlijnen/pianoo-samenvatting-nieuwe-europese-conceptaanbestedingsrichtlijn

Binnen 20 dagen zal de richtlijn worden gepubliceerd en daarna hebben de lidstaten maximaal 24 maanden om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.