Op basis van gegevens uit TenderNed (april 2013 – 31 maart 2014) schetst PIANOo door middel van een overzichtelijk ‘infographic’ een globaal beeld van 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet.

Klik hier voor het artikel (bron PIANOo)