Een jaar na oprichting hebben decentrale overheden nog geen gebruik gemaakt van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAe). Dit volgt uit de eerste periodieke rapportage van de Commissie. Wel ontving de Commissie, ingesteld door de minister van Economische Zaken, 70 klachten waarvan ruim de helft over Europese aanbesteding.

Welkome aanvulling jurisprudentie

De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn ‘een welkome aanvulling op de reguliere jurisprudentie’ gebleken. Dit wordt geconcludeerd in de eerste periodieke rapportage van de Commissie. Vooral de laagdrempeligheid, het leereffect en de aandacht voor potentiële gegadigden of inschrijvers worden als positieve punten aangehaald.

70 klachten

Het werk van de Commissie raakt steeds bekender in de aanbestedingswereld. In haar eerste bestaansjaar zijn 70 klachten ontvangen, waarvan 47 behandeld. In het jaarverslag wordt gesteld dat deze klachten veelal niet (op deze wijze) aan de rechter zouden zijn voorgelegd.

Bedrijven

Alle klachten zijn ingediend door bedrijven; geen enkele klacht kwam van een aanbestedende dienst. In de rapportage wordt beweerd dat de adviezen hiermee ‘in tegenstelling tot de reguliere jurisprudentie, waar de aanbestedende dienst relatief erg vaak in het gelijk wordt gesteld en niet zelden de hand boven het hoofd wordt gehouden’ een welkome aanvulling zijn. Ook decentrale overheden zouden klachten kunnen indienen bij de Commissie, al leert de rapportage dat hiervan nog geen gebruik is gemaakt.

Lees hier het gehele artikel.

(Bron: Europa Decentraal)