In de tweede week van juni (2014) is door MKB Infra een onderzoeksrapport gepresenteerd over de toepassing van de nieuwe aanbestedingswet. In het onderzoek werd gekeken naar de gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet voor het MKB in de Infra en Aannemingssector.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de opdrachtgevers positiever zijn geworden over de EMVI systematiek (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) uit de nieuwe aanbestedingswet en de opdrachtnemers juist negatiever en kritischer. Het aandeel EMVI aanbestedingen stijgt over de gehele linie. En dat is logisch omdat er vanuit de wetgeving een beleid gevoerd moet worden van EMVI, tenzij. Het aandeel aanbestedingen op laagste prijs daalde van 36% in 2013, tot 27% over de eerste maanden van 2014. Bij eenvoudig repeterend werk is dat nog steeds hoog, 82%.

Lees hier verder het complete artikel
(Bron: Spend Matters Netherlands).