Aanbestedingswet 2016’ moet voor 18 april 2016 gereed zijn. 

15 januari jongstleden heeft het Europees Parlement drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Deze richtlijnen zullen de bestaande twee richtlijnen (2004/18/EG – klassieke sectoren en 2004/17/EG – speciale sectoren) vervangen. De richtlijnen worden aangevuld met een derde richtlijn die betrekking heeft op concessies. 

De drie nieuwe richtlijnen zijn nu op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De publicatie van richtlijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie is een belangrijke mijlpaal in het wetgevingsproces. Twintig dagen na de officiële publicatie gaat de termijn van 2 jaar lopen waarbinnen alle lidstaten de richtlijnen moeten omzetten/implementeren in nationale wetgeving.

Voor de Nederlandse regering betekent dit dat de Aanbestedingswet 2012 uiterlijk op 18 april 2016 moet zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen of eventueel geheel vervangen moet zijn door de ‘Aanbestedingswet 2016’

De houdbaarheidsdatum van de huidige wet is dus beperkt. Daarnaast staat in de huidige aanbestedingswet 2012 (artikelen 4.28 en 4.29) opgenomen dat uitvoering en effecten van deze wet in de praktijk binnen twee jaar na inwerkingtreding zullen worden geëvalueerd. Naar verwachting zullen de nieuwe richtlijnen bij deze evaluatie worden betrokken.