De regio Gooi en Vechtstreek heeft gekozen voor een vernieuwende aanpak bij het inkooptraject ‘Compensatie Huishoudelijke Taken’ (CHT).

De negen intensief samenwerkende gemeenten hebben de praktijk centraal gesteld bij het inkooptraject. Wmo-raadsleden en -consulenten schreven actief mee aan het bestek en ook de markt is nadrukkelijk bij het proces betrokken.

De inkoopvisie kent drie belangrijke uitgangspunten: de klant staat centraal bij het inkoopproces, de markt wordt nadrukkelijk betrokken bij de innovatie van Wmo voorzieningen en de gemeenten kopen zoveel mogelijk regionaal in en zorgen voor een eenvoudige en transparante inkoopwijze.

Klik hier om het hele artikel te lezen. 

Bron (Gemeente.nu)