Steeds meer gemeenten stellen eisen voor social return bij aanbestedingen. Een ongewenst effect hiervan is verdringing op de arbeidsmarkt.  

TNO heeft een verkenning gedaan naar het onderwerp verdringing als gevolg van social return bij aanbesteding.  Wanneer komt verdringing voor, wat zijn de effecten? En vooral: hoe is het te voorkomen? 

Welke strategieën hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers om deze verdringing te voorkómen.

Verdringing blijkt namelijk voor te komen, maar het is lastig om vast te stellen in welke mate. Dat komt enerzijds omdat het begrip verdringing op verschillende manieren gedefinieerd kan worden en anderzijds omdat de invloed ervan moeilijk te isoleren is van ontslag of niet-aan-nemen door krimp van een onderneming vanwege de conjunctuur of seizoensinvloeden. Ook is er geen onderzoek gedaan naar de omvang van verdringing. Het MKB , blijkt uit het onderzoek, heeft meer last van verdringing door social return dan het grootbedrijf. Ook lijkt het meer voor te komen in bepaalde sectoren als bouw en infra, en zorg. 

Lees hier het volledige rapport