In de Gids wordt opgemerkt dat altijd gekeken moet worden naar de concrete situatie. Zo kan het voor de keuze van een leverancier van een zeer eenvoudige opdracht, waar veel aanbieders voor zijn, goed zijn om drie ondernemers uit te nodigen een offerte te doen (meervoudig onderhands).
Bij een aanbesteding van bv. een complex of een zeer gevoelig product of dienst kunnen wellicht meer ondernemers uitgenodigd worden of kan een openbare aanbesteding worden gehouden.

Bij een openbare procedure moet men zich realiseren dat de transactiekosten over het algemeen veel hoger liggen omdat er meer inschrijvers kosten maken. Bij de keuze tussen een (nationaal) openbare en een (nationaal) niet-openbare procedure is het belangrijk om in te schatten hoeveel inschrijvers/gegadigden er zich ongeveer op de betreffende markt bevinden die geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

In de Gids Proportionaliteit is ten aanzien van de keuze voor de procedure voorschrift 3.4A opgenomen, waarin wordt aangegeven dat de aanbestedende dienst bij de keuze van de procedure in ieder geval de volgende aspecten moet betrekken:

  • omvang van de opdracht
  • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers
  • aantal potentiële inschrijvers
  • gewenst eindresultaat
  • complexiteit van de opdracht
  • type van de opdracht en het karakter van de markt.