Gooi en Vechtstreek professionaliseert inkoopsamenwerking

De Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (iSGV) heeft de inkoopsamenwerking tussen gemeenten van een impuls voorzien. Een website en daarbij behorend inkoophandboek moeten inkoop verder professionaliseren.

De inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek, waar de gemeenten Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Blaricum, Eemnes, Laren, Wijdemeren en Weesp deel van uitmaken, heeft een impuls gegeven aan de inkoopsamenwerking tussen de gemeenten. De iSGV lanceerde een nieuwe website met een daarbij behorend handboek om de inkoop verder te professionaliseren. “Dankzij dit handboek krijgen mensen binnen deze gemeenten de kans om bijvoorbeeld een eigen project op te starten”, zegt Gert-Jan Wendrich, programmacoördinator van de iSGV.

Inkoophandboek
Het regionale inkoophandboek van de Gooi en Vechtstreek is bedoeld voor iedereen die binnen de regio met het inkoopproces in aanraking komt tijdens werkzaamheden. Voor mensen die tegen problemen aanlopen of gewoon extra informatie willen over specifieke onderwerpen op het gebied van inkoop biedt het handboek voldoende informatie. Het handboek helpt organisaties verder met het zoeken naar de inkoopprocedure die het best past bij een in te kopen dienst of product.

Professionele inkoop
Het doel van de samenwerking zoals deze in 2010 in de Gooi en Vechtstreek is opgezet, is het professionaliseren van de inkoop. Dit uit zich volgens Wendrich met name in het doelmatig aanbesteden van overheidsopdrachten. “Wij proberen de kosten op elk gebied zo laag mogelijk te houden en dit kan door bijvoorbeeld samen te werken met gemeenten binnen de regio. Binnen de inkoopsamenwerking is per gemeente een functionaris aangesteld die intensief bezig is met het inkoopnetwerk.”

Doelmatig samenwerken
De Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek is met name bedoeld voor het delen van kennis en ervaring met de deelnemende gemeenten. “We proberen mensen binnen de inkoopsamenwerking te ondersteunen bij het inkoopproces”, zegt Wendrich. Bij het gezamenlijk aanbesteden door gemeenten valt met name te denken aan inkoop op het gebied van gas en elektra. Volgens Wendrich heeft de iSGV momenteel de grootste successen als het gaat om het afsluiten van WMO-contracten.

Bron: (Inkopers-café)